Životopis

Jakub Vojta se narodil roku 1988 v Brandýse nad Labem. První podnikatelské nápady realizoval již při studiu Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích – pronájem elektroniky, donáška jídla a další aktivity ho jen utvrzovaly v tom, jaká bude jeho další dráha.

Od svých 16 let chodil na pravidelné krátkodobé práce, od číšníka v Hiltonu, přes operátora společnosti STEM/MARK, vedení zájmových kroužků, po pomocné práce při povodních a v domě kněžny Emmy. V té době začíná také podnikat v sektoru finančních služeb a úvěrů. V 18 letech si zřizuje živnostenský list a pracuje jako výhradní partner pro Českou spořitelnu, a.s., kde zůstává po další 3 roky. Zároveň při této práci pokračuje v získávání zkušeností a klientů při poskytování financování.

Po maturitě krátce působí ve společnosti Unilever, a.s., na pozici finančního analytika v oddělení účtování. Seznamuje se s prací pro nadnárodní společnost a použití programu SAP. Poté nastupuje na ekonomickou Vysokou školu v Praze, aby zde získával dovednosti v oblasti řízení společnosti, vedení lidí, psychologie a managementu.

V roce 2009 zakládá svou první společnost, atia corporation, s.r.o., poskytující půjčky pro fyzické osoby. Z ní odchází v roce 2010. Dále se věnuje privátnímu poradenství a restrukturalizaci podnikatelské vize. Také pracuje ve společnosti Cetelem, a.s., v oddělení vymáhání pohledávek a vyučuje na Střední odborné škole v Neratovicích anglický jazyk.

V roce 2011 obhajuje v rámci svého studia bakalářskou práci na téma Implementace inovace ve vybrané firmě a pokračuje na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze v magisterském programu obor Andragogika – vzdělávání dospělých. Největší přínos zde shledává ve vysoké úrovni aplikované psychologie.

V roce 2012 zakládá investičně finanční společnost Vojta Invest s.r.o. a o rok později 2013 promuje s tématem diplomové práce Vlivy mladých lidí na uplatnění na trhu práce. Na vzdělání nejvíce oceňuje studium aplikované psychologie, koučinku a mentoringu.

Od roku 2013 začíná působit jako kouč a mentor pro začínající i etablované firmy.

Krátce působí jako konzultant pro reengineering procesů ve společnosti Ferratum Czech, s.r.o.

V lednu roku 2014 zakládá reklamní a vývojářskou společnost beestudio s.r.o. a VIPhone s.r.o., provozující MVNO Beermobile, vývoji internetových stránek, mobilních aplikací a marketingu. V roce 2017 prodává spol. beestudio s.r.o. a Beermobile, v roce 2018 dokončuje prodej spol. VIPhone s.r.o.

Věnuje se investování a rozvoji nových firem. Příkladem rozvoje je start-up MÁM VYBRÁNO s.r.o., který založil v roce 2014 a v roce 2017 exitoval nebo daňovko.cz, online účetní a daňový startup, který mentoroval.

Také spolupracuje se společností Efria s.r.o. (www.efria.cz), která vyvíjí speciální software pro firemní klientelu na míru, využívající pokročilé technologie strojového učení.

Ve volném čase se věnuje rozvoji osobnosti, psychologii, mentoringu, vytrvalostnímu plavání, běhu a sportu obecně a cestování na neobvyklá místa.

Má rád dobrý rum, hořké pivo a hezké počasí.